หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่า Colocation หรือการเกิดให้เช่าเซิร์ฟเวอร์หรือพื้นที่สำหรับฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั้นคืออะไรกัน ก็ต้องบอกว่าการใช้บริการ Colocation คือการที่ศูนย์ข้อมูลไอทีเปิดพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ได้เข้ามาใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานหลากหลายด้าน ซึ่งบางครั้งเราอาจจะสงสัยว่าการที่เราตัดสินใจเลือกใช้บริการ Colocation นั้นจะต้องดูอะไรบ้าง วันนี้เราก็หยิบมาฝากกันRead More

talking

การสื่อสารที่ดี ถูกต้อง ชัดเจน และตรงประเด็น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขัน ในขณะเดียวกันการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือล่าช้าก็อาจนำมาซึ่งความเสียหายให้องค์กรได้เช่นกัน

Read More

SEO

การทำ SEO คือช่องทางหนึ่งในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อให้มีคนเข้าถึงและเป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่คนที่ทำจำนวนมากอาจยังไม่เข้าใจว่าRead More